UAB Logoritmas komanda labai džiaugiasi, jog jau beveik 19 metų teikiame spaudos paslaugas jums bei galime kartu tobulėti ir kurti originalias uniformas, dovanas, reklaminę atributiką.


Mūsų klientai:

verslo įmonės, organizacijos ir asociacijos, partijos, grupės, būreliai, pavieniai asmenys, užsakantys paslaugas šventėms ar renginiams, taigi jei jums reikalingi:

  • polo marškinėliai su spauda darbuotojų aprangai;
  • džemperiai su užrašu renginio metu;
  • marškinėliai su užrašu grupės dalyvavimui šventėje;
  • kokybiška ir ilgaamžė spauda ant medinių ar popierinių dovanų dėžučių;
  • jūsų sugalvoto dizaino spauda ant maišelių, kuriuose atminimo dovanos jūsų partneriams;
  • puikiai atrodančio logotipo ant jūsų rašiklių parodos metu;
  • originalios iškilios spaudos ant marškinėlių prezentacijos klientui metu;
  • ir daug kitų gaminių paženklintų jūsų išskirtiniu logotipu, šūkiu, užrašu ar piešiniu;


mes visuomet pasiruošę jums padėti, patarti ir dirbti kartu ne vienerius metus!
PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas


Uždaroji akcinė bendrovė „Logoritmas“, registruotos buveinės adresas Ozo g. 20, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas 304439122 („Logoritmas“) rūpinasi jūsų Asmens duomenų saugumu ir jūsų privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta aiškiai jums išdėstyti, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate, kaip siekiame juos saugoti, apie jūsų turimas teises ir galimybes kontroliuoti savo Asmens duomenis bei saugoti savo privatumą.

Mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis pagal šios politikos nuostatas, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus teisės aktus.

Asmens duomenis tvarkome susisiekdami su jumis atsakant į jūsų užklausas, tobulindami savo produktus ir tam, kad, pirkdami liktumėte kuo labiau patenkinti.

Ši Privatumo politika taikoma tvarkant Asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus internete.

Asmens duomenys ir kitos vartojamos sąvokos

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia su jumis susijusi ir jus asmeniškai atpažinti leidžianti informacija arba atskirai, arba kartu su kita mums prieinama informacija. Logoritmas renka įvairius Asmens duomenis apie jus, kuriuos mums pateikiate. Mes nerinksime jokių specialių kategorijų jūsų Asmens duomenų (jei nenurodyta kitaip).

 „Duomenų subjektas“ – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Logoritmas. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Logoritmo veiklą.

 „Internetinė svetainė“ reiškia Logoritmo puslapį: www.logoritmas.eu.

Kaip ir kokius Asmens duomenis renkame?

Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik dėl konkrečių teisėtų priežasčių. Logoritmas naudoja surinktus Asmens duomenis teikdama paslaugas, kurių tikisi Logoritmo klientai. Jūsų Asmens duomenys renkame šiais būdais ir tvarkome šiais tikslais:

1.    Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

·      Vardas (-ai);

·      Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

·      Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

 

2.    Kitais tikslais, kuriais Logoritmas turi teisę tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, kai Duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Logoritmo teisėto intereso arba kai tvarkyti Asmens duomenis Logoritmą įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Jums naudojantis internetine svetaine (rašant užklausą, naršant po svetainę), naršyklė į mūsų serverius siunčia tokią informaciją apie jus kaip IP adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, informacija apie tai, kiek laiko praleidote mūsų svetainėse, persiuntusios svetainės adresas (iš kurios atėjote į mūsų svetainę); puslapiai, kuriuose lankėtės mūsų internetinėse svetainėse bei informacija apie įrenginį ar naršyklę (pvz. naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema).

Taip pat galime rinkti tam tikrus duomenis iš Slapukų ir panašių priemonių. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų ir panašių priemonių naudojimą, spauskite čia peržiūrėti mūsų SLAPUKŲ POLITIKĄ.

Kaip naudojame jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Nors sutartis gali būti nutraukta ir Logoritmo paslaugų gali būti atsisakyta, tačiau Logoritmas ir toliau privalo saugoti Asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Kad galėtume su jumis susisiekti

Jei susisieksite su mumis el. paštu, telefonu, mūsų internetinėse svetainėse ar socialiniuose tinklalapiuose, mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis, siekdami atsakyti į užklausą ir suteikti jums geriausią aptarnavimą. Tokius Asmeninius duomenis tvarkysime taip, kaip reikalinga vykdant teisinę prievolę.

Jūsų Asmens duomenis taip pat galime naudoti reklamos rodymo tikslais. Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu, nebent jūs atsisakote bet kokios suasmenintų pranešimų formos iš Logoritmo. Tą galite padaryti bet kada. Reklamos rodymas naudojant slapukus atitinka Logoritmo Slapukų politiką.

Kad galėtume atlikti analizę

Taip pat naudojame Asmens duomenis analizei ir tyrimams atlikti, kurie būtini mūsų teisėto intereso tikslu bei siekiant suprasti mūsų klientus bei tai, kas patinka klientams, pagerinti vartotojo patirtį, teikti jūsų poreikiams pritaikytą informaciją, turinį ir pasiūlymus, bendraisiais tyrimų ir statistikos tikslais, kaupiamųjų ataskaitų tikslais, kuriant naujus produktus bei paslaugas, stebint esamų produktų ir paslaugų rezultatus, tobulinant mūsų technologijas, kad galėtume rodyti reklamą internete.

Ar mano Asmens duomenys perduodami kitiems?

Sutartiniai duomenų tvarkytojai ir Bendri duomenų valdytojai

Mes jūsų Asmens duomenų neperduosime niekam kitam naudoti ar kitais tikslais. Tačiau mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis savo Sutartiniams duomenų tvarkytojams ir/ar Bendriems duomenų valdytojams.

Socialiniai tinklai

Logoritmo interneto svetainės gali siūlyti jums programinius papildinius iš įvairių socialinių tinklalapių. Pasirinkus sąveikauti (užregistruojant paskyrą socialinėje žiniasklaidoje), jūsų veiksmai mūsų interneto svetainėje ar mūsų programėlėse gali būti prieinami tam socialiniam tinklalapiui, priklausomai nuo privatumo politikų, su kuriomis sutikote registruodamiesi tame tinklalapyje. Jei nenorite dalintis tokia informacija, prašome išsiregistruoti iš tokio socialinio tinklalapio.

Institucijos

Sulaukęs reikalavimų iš valstybinių institucijų ir, jei to reikia teisiniams procesams, tyrimams ir pan., Logoritmas gali perduoti Jūsų Asmens duomenis tokioms institucijoms kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus..

Su jūsų sutikimu

Papildomai prie to, kas minėta aukščiau, Logoritmas gali perduoti jūsų Asmens duomenis tik su išankstiniu jūsų sutikimu, nurodančiu kam (kokiai įmonei) ir kokiu tikslu mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis. Tai nėra dažna ir įprasta praktika, nepaisant to, ateityje tai gali pasitaikyti.

Kaip apsaugomi jūsų Asmens duomenys?

Logoritas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, remdamasi atliktu rizikos vertinimu, kad apsaugotų duomenis nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Be to, mes neperduosime jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims (ne ES šalims), išskyrus atvejus, kai užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės pagal taikytinus teisės aktus.

Kokios mano teisės?

Galite reikalauti toliau išdėstytų teisių įgyvendinimo.

 

Sutikimo atšaukimas

Galite mums parašyti el. pašto adresu info@logoritmas.eu ar paskambinti telefonu +370 (611) 55 084. Šitaip galėsite atsisakyti gauti mūsų el. laiškus ir (arba) pranešimų siuntimo kitais kanalais: SMS žinučių, spausdintos reklamos.

Logoritmas įsipareigoja kaip įmanoma greičiau užfiksuoti Jūsų sutikimo atšaukimą. Dėl techninės specifikos gali būti, jog realizuojant techninį sprendimą po atsisakymo Jūs dar sulauksite el. laiškų su reklaminiais pasiūlymais ir kitu turiniu iš Logoritmo (tuo atveju, kai el. laiškas jau buvo išsiųstas ar yra siuntimo etape). Iš anksto už tai atsiprašome ir prašome Jūsų supratingumo.

Teisė susipažinti su Asmens duomenimis, teisė į Asmens duomenų perkeliamumą, jų ištrynimas („Teisė būti pamirštam“)   ir taisymas

Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, taip pat teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. norėdami gauti prieigą prie visų savo Asmens duomenų, prašome susisiekti su Logoritmu el. paštu adresu info@logoritmas.eu ir Logoritmas atsiųs visų Asmens duomenų, kuriuos apie Jus turime, kopiją. Tokie Asmeniniai duomenys bus pateikiami įskaitoma elektronine forma ir, Jums pageidaujant, duomenis bus galima persiųsti trečiosioms šalims.

Asmens duomenų tvarkymo apribojimas

Jei turite teisę apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas. Taip pat bet kada galite paprašyti pataisyti Jūsų Asmeninius duomenis ar juos ištrinti („Teisė būti pamirštam), parašę el. laišką adresu info@logoritmas.eu.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Jei Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų.

 

Kiek laiko saugomi Asmens duomenys?

Jūsų Asmeninius duomenis laikysime tiek laiko, kiek to reikia pagal teisinius reikalavimus arba tol, kol turime jūsų sutikimą. Tačiau jūs galite bet kada pareikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų arba ištrinti Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai mes turime teisinę prievolę toliau tvarkyti tokius Asmens duomenis).

Kur gauti išsamesnės informacijos?

Siųsti su Asmens duomenimis susijusius klausimus, užklausas, sužinoti, kaip naudotis savo teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenimis, galite susisiekę su mumis el. paštu adresu info@logoritmas.eu.

Iškilus bet kokiems neaiškumams ar pageidaujant pateikti skundą galite kreiptis į priežiūros instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tinklapis http://vdai.lrv.lt/  arba adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.

Privatumo politikos pakeitimai

Plėtojant ir tobulinant Logoritmo veiklą, Logoritmas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdama šioje internetinėje svetainėje arba atsiųsti Jums atnaujintą politiką Jūsų el. paštu.

Logoritmas siekia laikytis su Asmens duomenimis susijusių principų ir teisės aktų. Logoritmas atnaujins šią Privatumo politiką užtikrinti, kad joje nėra klaidų ir būtų visa reikiama informacija apie Jūsų teises, tvarkymo veiksmus. Logoritmas Privatumo politiką gali pakeisti, kad atitiktų naujausiems teisiniams reikalavimams ir pasikeitimams rinkoje.SLAPUKŲ POLITIKA

1. Kas yra slapukas?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz.: vietovę, paiešką, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

 

2. Kaip naudojame slapukus?

Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“, „Facebook Pixel“ ir kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.

  

3. Tinklapio lankytojo teisės

3.1 Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais šie veiksmai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

 

4. Internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:

 

4.1. Privalomi slapukai: Šie slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Šie slapukai nustatomi, pagal Jūsų atliktus veiksmus, pvz. kalbą, valiutą, prisijungimo sesiją, privatumo nuostatas. Naršyklėje galite nustatyti, kad blokuotumėte šiuos slapukus, tačiau mūsų svetainė gali neveikti.

 

4.2 Analitiniai slapukai: analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame svetainės veikimą, kokios svetainės skiltys yra lankomiausios.

 

4.3 Tiksliniai (komerciniai) slapukai: šiuos slapukus paprastai nustato mūsų reklamos partneriai. Šių slapukų paskirtis surinkti Jums aktualią informaciją. Apdorojant šią informaciją Jums bus rodomi atitinkami/aktualūs skelbimai. Jei nesutiksite su šiais slapukais, Jūsų nepasieks tikslinė reklama.

 

VIEŠA INFORMACIJA IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLAPIAI/PROGRAMĖLĖS

Socialinių tinklų platformos ir susijusios programėlės. Mūsų internetiniame puslapyje gali būti integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu naudojate Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Jus, įrašyti Jūsų interneto naršyklėje slapuką, kad tinkamai funkcionuotų jų teikiamos paslaugos. Taip pat mes vykdome veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudami su mumis ar siųsdami informaciją naudojantis bet kuria platforma tai darote savo rizika. Mes negalime kontroliuoti kitų šių platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Jūs vadovaujatės tų bendrovių privatumo politika.

Mūsų internetinėje svetainėje gali būti nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame atidžiai perskaityti tų bendrovių privatumo politiką.